Naše služby

Marketingové poradenství & PR služby

Vy jste odborník a profesionál ve Vaší profesi. My jsme odborníci a profesionálové v té naší. Věnujte se tedy chodu své firmy a na nás se spolehněte v světě internetu a marketingu. Váš čas je drahý, tak proč jej ztrácet něčím, čemu nerozumíte. Od toho tu jsme my. Poskytujeme odborné marketingové poradenství, založené na znalostech a zkušenostech z řady oblastí. Základní kámen našeho úspěchu je schopnost umět se rychle přizpůsobit individuální potřebě zákazníka v dané situaci. Detailně s Vámi rozebereme situaci, poradíme a sestavíme marketingový plán odpovídající konkrétním potřebám firmy v dané situaci.

Chcete být úspěšní v tom, co děláte? Snažíte se o růst vašeho businessu? Pak byste se měli zabývat marketingem. S marketingově orientovanou koncepcí máte i na dnešním vysoce konkurenčním trhu šanci uspět. Marketing vám pomůže najít vhodnou pozici na trhu, načasovat uvedení nových produktů, určit jejich cenu, nastavit reklamní komunikaci a zajistit vhodnou distribuci k zákazníkovi.

Existují celé desítky definic, co vlastně marketing je. V jádru jde v každé z nich o to samé:

  • marketing slouží k uspokojování zákazníků
  • marketing by měl umět najít zákazníky pro určitý produkt nebo službu
  • marketing umí najít pro produkt (službu) zákazníka ve správný čas, na správném místě a za správnou cenu
  • díky úspěšnému marketingu získáváte nové zákazníky

American Association of Marketing definuje marketing následovně: “Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování a distribuce myšlenek, výrobků a služeb. Směřuje k uskutečňování vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedince a organizací.”

V současnosti se žádná úspěšná firma neobejde bez vlastního modelu fungování marketingu a marketingových komunikací. I menší firmy, které se domnívají, že marketing nepotřebují jej de facto vykonávají, ovšem nerozumí jeho složkám a dopadům a proto se ochuzuje o výhody profesionálně řízené strategir Každý podnikatel přichází s vlastním produktem a službou, kterou nějakým způsobem komunikuje a nějak ji dostává ke svým zákazníkům.

Cíle vytyčené v oblasti marketingu se realizují za pomoci marketingové mixu, který z pohledu firmy obsahuje tyto čtyři nástroje – produkt, cena, místo a marketingová komunikace. Z pohledu zákazníka se jedná o tyto čtyři nástroje – produkt z hlediska hodnoty pro zákazníka, cena z pohledu vynaložených peněz, místo z hlediska pohodlí a komunikace výrobku. Nejdůležitějším nástrojem marketingového mixu je produkt. Může to být výrobek, služba či duševní hodnota.

Sestaveno s pomocí porátlu M-journal.cz

česká verze english version

Eagle Vision na Facebook Eagle Vision na LinkedIn Eagle Vision na About.me

© 2012 Eagle Vision
www.eagle-vision.cz
Spojte budoucnost s námi.